Tréningek

Gyermekházunkban a családoknak lehetőségük van különböző tréningeken résztvenni:Kapunyitogató az autizmus felé - Interaktív beszélgetések szülők és szakemberek között

Autizmussal élő vagy autisztikus tüneteket mutató gyermekek családjainak

Jó lenne egy olyan közösség, ahol felteheted kérdéseid, megoszthatod panaszaid, kérhetsz segítséget szakembertől és szülőtárstól?
Irányok, lehetőségek, szempontok, eszközök után kutatsz, mi tévő legyél, vagy éppen csak megerősítésre van szükséged szakemberektől, érintett szülőtársaktól?

Egy autizmussal élő vagy annak tüneteit mutató gyermeket nevelő családban több fronton kell helytállni: naponta adódhatnak nehézségek otthon, a közösségben, nem könnyű kezelni a "jót akaró" ismerősöket, megtalálni a közös hangot a pedagógusokkal vagy megbirkózni saját szülői elfogadásunkkal az új élethelyzet iránt. 
Gyógypedagógusok, mentálhigiénés szakember segítségével juthatsz személyre szabott, saját készítésű eszközökhöz és olyan tudáshoz, mely révén Te is hatékony segítője, őt értő és megértő szülője lehetsz gyermekednek.


Célunk:
 • élhetőbbé tenni a mindennapokat szülőknek, testvérnek és az érintett gyermeknek egyaránt
 • beszélgetni tapasztalatokról, segítő technikákat tanulni/tanítani érdeklődő szülőtársak és szakemberek körében 
 • megnyugtató összefoglalást adni, hogy mi az autizmus, mit tehetnek otthon gyermekük megértéséért
 • tippeket, trükköket, módszereket nyújtani
 • érzelmi támogatást adni az új élethelyzet feldolgozásában, elfogadásában

Tréningünk keretei:

TrénerekKutasi-Gábor Vera (gyógypedagógus autizmus szakiránnyal), Csány Katalin (mentálhigiénés szakember)

Időpontjai
Kéthetente 90 perc hétfőnként 17.15 - 18.45 h összesen 8 alkalommal
2022.11.28 - 2023.márciusig
8x1,5 órában, 8-12 fős csoportban
Díja: 8000 Ft/fő További családtagoknak: 6000Ft/fő

Helyszín:
Aranykapu Gyermekház (6000 Kecskemét, Serfőző u. 21.)

Jelentkezéshez, további információért írj az info@aranykapugyermekhaz.hu e-mail címre!
Online, Zoom felületen is tudjuk biztosítani tréningük zavartalanságát, szükség esetén.
Gordon tréning szülőknek, nevelőknek

A világszerte nagyra értékelt GORDON MÓDSZER az emberi kapcsolatokat alapjaiban elemzi, és nélkülözhetetlen kommunikációs eszközöket ad a szülők, nevelők kezébe.

Időpont:
Érdeklődjön 2022. őszi időpontokról az info@aranykapugyermekhaz.hu e-mail címen!
 
 • Komoly kihívásnak érzed nevelői, szülői szerepedet
 • Felkészületlennek érzed magad váratlan nevelési helyzetekben?
 • Nem tudod, milyen eszközzel lehetne a kapcsolati konfliktusokat békésen kezelni, hogyan mondd el elvárásodat, gondodat a Másiknak úgy, hogy célt érj, és a kapcsolat ne sérüljön?

Gordon módszerMindannyian szeretnénk jó szülőkké, nevelőkké válni, igyekszünk ösztönösen tenni legfontosabb kapcsolatainkért. Sokszor mégis kudarcot vallunk: a kamasz levegőnek néz, a kicsi frászt hoz ránk önveszélyes akcióival, társunk mérgelődik vagy tanácstalan.

 A Gordon kommunikációs és kapcsolati készségek tényleg működnek, világszerte sok ezren alkalmazzák őket minden nap. A viselkedéses modell, az értő figyelem, az én-üzenet alkalmazásával és a hatlépéses módszerrel megbeszélési lehetőségeket kapsz arra, hogy kapcsolataid és a légkör javuljon. Ha már hallottál ezekről az eszközökről, nálunk sok gyakorlat során mindennapi készségeddé válhatnak. Kevesebb lesz a negatív indulat, az elutasítás, és több a jóindulatú, békés megoldás, az egymás iránti figyelem, megértés.
Soha nem késő bevezetni! A gyermekek bizalommal fordulnak majd feléd, maguktól keresnek meg problémáikkal. Megtanulják a személyes felelősség lényegét, a közösen hozott szabályok betartásában motiváltak lesznek.


Akkreditált képzés: 30 pont pedagógusoknak, szülőknek 30 pontnyi elismerés :-)
A képzést vezeti: Csernus Eszter és Csertő Ágnes,  - Gordon instruktorok
Kérjük amennyiben érdeklődik a tréning iránt, jelezze felénk az alábbi e-mail címen: info@aranykapugyermekhaz.hu

  

Érzelmi intelligencia tréning

Érzelmi intelligencia tréningjeink 10 alkalmas, játékos foglalkozás sorozatok 5-6 illetve  7-10 éves óvodásoknak, kisiskolásoknak szól, az érzelmek, a kapcsolati készségek, az empátia, az önismeret világában.
Ha szeretné, hogy gyermekének :
 • több öröme legyen a társas kapcsolataiban
 • jobban tudjon együttműködni, képes legyen erőszakmentesen kommunikálni 
 • hatékonyabban kezelje az új kihívásokat, könnyedén alkalmazkodjon 
 • mentális állóképessége fejlődjön, és ez által teljesítménye képességeinek megfelelően alakuljon
akkor itt a helyük kislétszámú csoportjainkban.


Az érzelmi intelligencia tréning keretei: 

 • 4-6 fős csoportok
 • 10 alkalmas tréningek (10x50 perc)
 • foglalkozásvezetők: Csaplár Ildikó meseterapeuta, óvodapedagógus és Kökény Klaudia gyógypedagógus
 • a tréning díja: 55.000Ft/10 alkalom
 • A kurzus végére már nem lesz szokatlan saját belső világáról beszélni, másokra nyitottan figyelni, elfogadni a másikat, felismerni és kifejezni érzelmeket, alkalmazkodni közösségi szabályokhoz.
 • A tréninget egy beszélgetés előzi meg.

Ízelítőként alábbiakban pár gondolatban bemutatjuk az első foglalkozások, az "alapozó lépcsőfok" céljait, eszközeit:

Az érzelmi intelligencia fejlesztés célja:

 • játékos ismerkedés az érzelmekkel
 • érzelmek felismerése – megnevezése önmagamban és másokban
 • pozitív ÉNKÉP, önbizalom erősítése
 • ön- és társismereti kérdések érintése (mik az én erősségeim, miben vagyok „különleges”, mi az ami nekem nehezebben megy…stb kérdések)
 • önkifejezés segítése barkácsolás eszközeivel
 

Az érzelmi intelligencia fejlesztés eszközei

 • érzelmeket kifejező kártyák (MOODS)
 • érzelem-dobókocka
 • mozgásos, barkácsolós játékok
 • kooperatív feladatok, játékok
 • beszélgetést indító videofilmek
 • relaxációs gyakorlatok
 • csoport szabályok tudatos alkalmazása
 • támogató, elfogadó csoportlégkör ahol önmaga tud lenni

Várjuk jelentkezését az info@aranykapugyermekhaz.hu e-mail címen!


 


 

Csoportos TSMT foglalkozás

Azt tapasztalja, hogy gyermeke:

 • mozgásfejlődése kortársaihoz képest eltérő ütemű 
 • beszéde késik
 • sokat esik-kel, bizonytalan egyensúlya, koordinációja 
 • a tevékenységeiben rövid ideig képes elmélyülni, figyelme elkalandozik vagy csapong 
 • nyugtalan, zavaróan sokat mozog, nem tud megülni
 • eltérő ingerfeldolgozású: túlérzékeny, túlzottan ingerkereső 

Korosztály: 5-tól 8 éves korig

Mit nyújtunk:

A TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) módszer célja az idegrendszer érésének támogatása mozgásos feladatok alkalmazásával. 

Részletesebb célok: 
 • figyelem és önkontroll fejlesztése
 • irányíthatóság és szabálykövetés kialakítása
 • helyzetfelismerés és problémamegoldó képességek fejlesztése
 • közösségbe való beilleszkedés segítése
 • mozgáskoordináció és téri tájékozódás fejlesztése
 • felkészítés az olvasás-írás számolás alapjainak elsajátítására
 • változatos mozgásélmények megtapasztalása.
A tréning hatása összetett. Fejleszti az együttműködést, a feladattudat kialakulását, a figyelem hatékonyságát, az utánzási képességet, a terhelhetőség intenzitását, a monotóniatűrést.  
A tréning hatására elindul a beszéd vagy javul a beszédállapot, koordináltabb lesz a mozgás, rendezettebb és magasabb elemszámú az emlékezet, fejlődik a ritmusérzék, bővül a számfogalom, fejlődik a mozgás-beszéd szinkronja, érik a helyzetfelismerési képesség és a problémamegoldó gondolkodás, stabilizálódik a térbeli tájékozódás, kialakul a lateralitás.
A kisebbeket 5 éves korig a LongiKid©, a nagyobbakat betöltött 5 éves kortól az Állapot és Mozgásvizsgáló eljárással mérjük fel. A kapott eredmények alapján a vizsgáló szakember tesz javaslatot egyéni vagy csoportos TSMT-re. 
A hasonló nehézségekkel küzdő gyerekekből kortárs csoportokat alkotva, szülői segítség nélkül, berendezett tornateremben, változatos fejlesztő eszközök (gördeszka, labda, csúszda, hinták, pörgős játékok, kötelek, padok, zsámolyok, bordásfal stb.) alkalmazásával állítjuk össze a foglalkozások gyakorlatait. 

 

A csoportos TSMT keretei, ára:

Időtartama: 6-9 hónap
Foglalkozás vezető: Csaplár Ildikó TSMT terapeuta, óvodapedagógus
Foglalkozás ára: 4500 Ft/fő/alkalom
Rendszeresség: heti 2x45 perc

Várható indulás: 2022. október közepe. A jelentkezéseket folyamatosan várjuk.

Várjuk jelentkezését az info@aranykapugyermekhaz.hu e-mail címen! 

 Szülők Akadémiája

Hiánypótló tréning, felkészítést nyújtunk a szülői szerepben való nehézségek, kihívások megértésére, hatékony kezelésére fejlődéspszichológia alapokra támaszkodva.
Szülőként többnyire a  származási családunkból hozott ismereteik alapján gyakoroljuk a nevelést. Ehhez adunk tréningünkön akadémikus ismereteket, illetve a szülői önismeret fejlődésében támogatást: megértést, engedélyeket és eszközöket a tudatos gyerekneveléshez.

Célunk,

hogy kompetensnek érezzék magukat a résztvevők szülői szerepükben, hogy pozitív élmény legyen a gyerekkel való kapcsolódás és sikereket éljenek meg a nevelésben
A tanult ismeretek segítik a megértést, a megértés elfogadást hoz, az elfogadás nyitottá tesz a tudatosság felé az ösztönös és “hozott” működés helyett.
Várjuk a szülővé válás előtt állókat. A már kialakult családi, normatív krízisek hatékony kezeléséhez segítséget kérőket, a nevelési kudarcból érkezőket. Dolgozzunk együtt azon, hogy maguk mögött tudják hagyni nem működő módszereiket és találjunk hozzájuk közel állókat.

Tréningünk két részből áll:
Alapozó rész, mely élményadó, megmozdító.
Haladó rész, mely mélyítő, tanító. 
 

Trénerek:

Utasiné Salamon Enikő mentálhigiénés segítő szakember
Csertő Ágnes gyógypedagógus, tanító
 

Időpont:

Szervezés alatt.
Ha nem szeretnél lemaradni róla, jelezd az info@aranykapugyermekhaz.hu e-mail címen, és értesítünk induló tréningünk előtt.
 
Díja: 10.000Ft /alkalom/fő 
Szülőpárt 20% kedvezménnyel várunk, a három alkalom egy összegben fizetendő, előre. 
 
 
Témáinkból ízelítőül:
 
Vágy a szülőségre... - milyen felnőtté váljon?
Nevelési attitűdök
Szülői hiedelmek
Kommunikációs technikák 
Fejlődési szakaszok jellemzői
Konfliktuskezelés
Anya dolga-Apa dolga