Tanoda


Azt tapasztalja, hogy:

  • ​​​​​gyermeke nem végez egyedül a leckével 
  • hiányosan érti meg az órán elhangzott tanagyagot
  • gyakorlásra, megerősítésre van szüksége az egyes tananyagrészeknél
  • szülőként nem tud hatékonyan segíteni gyermekének a tanulásban
  • feszültségekkel teli a közös otthoni házi feladat készítés
 

Korosztály:

  • 6-14 év

Mit nyújtunk:

Tanodánk elsődleges célja, hogy az iskolában kapott tanulnivalót gyermeke másnapra maradéktalanul elsajátítsa. Gondoskodunk a napi leckén túl a témazárásokhoz szükséges ismétlésekről, alkalmanként egyes tananyagrészek apróbb lépésekben történő magyarázatáról, figyelembe véve gyermeke egyéni tempóját, képességeit. Törekszünk arra, hogy megtanítsuk őt önállóan is tanulni, hogy megélje kompetenciáit, sikerélményekhez jusson.
Fejlesztő Központunkban felzárkóztatásra, tanulásmódszertani eszközök elsajátítására is van lehetőség a tanodai időn túl. 

 

Nyitva tartás:

  • Hétfőtől péntekig 13.00 – 17.00 óra között.