Mozgásfejlesztés

Azt tapasztalja, hogy gyermeke:

  • mozgásfejlődése kortársaihoz képest eltérő ütemű 
  • beszéde késik
  • sokat esik-kel, bizonytalan egyensúlya, koordinációja 
  • a tevékenységeiben rövid ideig képes elmélyülni, figyelme elkalandozik vagy csapong 
  • nyugtalan, zavaróan sokat mozog, nem tud megülni
  • eltérő ingerfeldolgozású: túlérzékeny, túlzottan ingerkereső 

Korosztály:

  • 0-tól 11 éves korig

Mit nyújtunk:

A TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) módszer célja az idegrendszer érésének támogatása mozgásos feladatok alkalmazásával. 
A tréning hatása összetett. Fejleszti az együttműködést, a feladattudat kialakulását, a figyelem hatékonyságát, az utánzási képességet, a terhelhetőség intenzitását, a monotóniatűrést.  
A tréning hatására elindul a beszéd vagy javul a beszédállapot, koordináltabb lesz a mozgás, rendezettebb és magasabb elemszámú az emlékezet, fejlődik a ritmusérzék, bővül a számfogalom, fejlődik a mozgás-beszéd szinkronja, érik a helyzetfelismerési képesség és a problémamegoldó gondolkodás, stabilizálódik a térbeli tájékozódás, kialakul a lateralitás.
A kisebbeket 5 éves korig a LongiKid©, a nagyobbakat betöltött 5 éves kortól az Állapot és Mozgásvizsgáló eljárással mérjük fel. A kapott eredmények alapján a vizsgáló szakember tesz javaslatot egyéni vagy csoportos TSMT-re. 
 

TSMT I. (egyéni TSMT)

Az egyéni TSMT egyéni igényekhez illesztett fejlesztés, melynek célja a magatartási és figyelmi problémák csökkentése, a felzárkóztatás, az együttműködés, a mozgásminőség fejlesztése, a beszéd beindítása, és a csoportérettség elérése.
A gyermek vizsgálati eredményét alapul véve, problémájának, érettségi állapotának megfelelően, home training formában egyénre szabott feladatsort állítunk össze, tanítunk be a családnak. A feladatsor fejlesztő-ügyesítő, játékos-mondókás gyakorlatokat tartalmaz, melyet heti 3-6 alkalommal, húsz-harminc percben otthon, a gyermek a szülő irányításával végez.  Újabb találkozások alkalmával, 2-4 hetente a terapeuta és a család megbeszélik a gyakorlások tapasztalatait, a torna hatásait, a felmerülő nehézségeket. A gyermek haladási tempóját, a fejlesztési célt szem előtt tartva pontosítják a gyakorlatokat vagy új tréningsort kapnak.  
Az egyéni tréningek végzése csoportos TSMT-re készíti fel a gyermeket.
 

TSMT II. (csoportos TSMT)

A hasonló nehézségekkel küzdő gyerekekből kortárs csoportokat alkotva, szülői segítség nélkül, berendezett tornateremben, változatos fejlesztő eszközök (gördeszka, labda, csúszda, hinták, pörgős játékok, kötelek, padok, zsámolyok, bordásfal stb.) alkalmazásával állítjuk össze a foglalkozások gyakorlatait. 
Cél a helyzetfelismerés és problémamegoldó képességek fejlesztése, a változatos mozgásélmények megtapasztalása, a közösségbe való beilleszkedés segítése, az irányíthatóság, a szabálykövetés, a mozgáskoordináció, a téri tájékozódás, a figyelem és az önkontroll fejlesztése. 


Alapozó terápia 6-9 éves gyerekeknek

Mi az az Alapozó terápia?


Az Alapozó terápia idegrendszert fejlesztő mozgásterápia. Komplexitása abban nyilvánul meg, hogy újra végig vezeti a gyermeket az elemi mozgásformák egyes állomásain, majd a magasabb szervezettséget igénylő nagymozgást, egyensúlyt és rugalmasságot igénylő mozgásformákat rendezi össze. A terápia során a mozgásalapot fejlesztő pedagógiai módszerek egészítik ki - idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés. 
Ezek a feltételei, hogy az olvasás, írás, számolás, koncentrálás, figyelem megtartás képességei jól fejlődjenek.

 

Honnan tudom, hogy gyermekemnek szüksége van-e Alapozó terápiára, illetve, hogy ERRE van-e szüksége?

Az óvoda pedagógusok, és tanítók elég megbízhatóan tudják jelezni, ha valamelyik képesség fejlesztésre szorul. Érdemes komolyan venni a jelzésüket. 
Az Alapozó terápia segítségével megelőzhető, hogy kortársaitól lemaradjon, és nagyobb sikerrel élheti meg a tanulási folyamatot, ami mindig előrébb tudja vinni tanulmányaiban. 
Szakembereink felmérik a hozzánk érkező gyermekeket, és pontosan meg tudják határozni, hogy valóban vannak-e fejlesztendő területek, ha igen, akkor pontosan mik ezek. Mindig azt a terápiát fogják javasolni, ami a leghatékonyabban tudja előmozdítani a fejlődését.

 

Jellemzően milyen problémákra ad megoldást az Alapozó terápia?

            
Észlelt probléma vagy már megkapott diagnózis:   Várható eredmény:
     
Későn indult a beszéde, nehezen fejezi ki magát szóban, gondot jelent a szóbeli utasítások értése/
Megkésett, akadályozott beszédfejlődés (diszfáziák)
  Enyhülnek a beszédfejlődésben jelentkező elakadások tünetei, támogató kiegészítő terápiája a logopédiai munkának
     
Hibásan ejti a hangokat/
 Alaki beszédhiba Pl. pöszeség
  Gyorsabb eredményt hozhat az artikulációs logopédiai terápiában, a beszédhangok helyes képzésének kialakításában
     
Nehézsége van az olvasás és írás tanulásában, nem szeret írni olvasni/
Diszlexia és alaki diszgráfia fennállása
  Az olvasás- és írásgyengeség tüneteit csökkenti
     
Mozgásos nyugtalanság és/vagy felületes figyelem jellemezi/
Organikus eredetű (oxigénhiányos károsodás következményeként), túlmozgás, figyelemzavar 
  Javul a koncentráció minősége, enyhülnek a túlmozgásos tünetek
     
 Óvodáskori fejlődésbeli, érésbeli elmaradás   Támogatja a spontán fejlődés, érés ütemét óvodáskorban
     
 Enyhe fokban értelmi sérült   Tanulási eredményét javítja
     
Sokat esik-kel, üti meg magát
Bármilyen okra visszavezethető mozgásügyetlenség
  Fejlődő mozgáskoordináció, összerendezettebb mozgás
 

 

Az Alapozó terápia keretei, ára:

Egy tanéven át kísérjük figyelemmel a terápiába bevont gyermekeket.
Foglalkozás vezető: Kalocsa-Nagy Zsuzsa gyógypedagógus, alapozó terapeuta és Kökény Klaudia gyógypedagógus, alapozó fejlesztő
Foglalkozás ára: 10.000 Ft/hét/fő
Rendszeresség: heti 2x90 perc egy tanéven keresztül

Jelentkezés: info@aranykapugyermekhaz.hu 
 
 

Baba-mama szenzomotoros szemléletű tréning

A kisgyermek a mozgás által tapasztalja meg önmagát, saját korlátait és az őt körülvevő világot. A változatos tapasztalással fejlődik idegrendszere. 
Az önálló mozgásgyakorlások során a gyermekek megtanulnak járni, melynek mi szülők nagyon örülünk. Ám a legtöbb kisgyermek sokkal többre képes, mint a sima talajon való önálló járás. Képes futni, felmászni, kapaszkodni, lógni, bukfencezni már akkor is, amikor mi szülők még veszélyesnek tartjuk ezeket a mozgásformákat. Megfelelő segítéssel és ösztönzéssel bámulatos ügyességre, rutinra tehetnek szert a gyerekek, ami idegrendszerük érésére is jó hatással van. 
Korai életkorban végzett, szenzomotoros fejlesztő foglalkozásainkon, szülői kísérettel, közös gyakorlással, változatos eszközökön történő játékos feladatok elsajátításával fejlődhet gyermeke mozgása, idegrendszere, figyelme és kitartása.
 

Jelentkezzen Online!

Szolgáltatásaink kiválasztása szakemberek kompetenciája. Egy fejlesztési folyamatot minden esetben bemeneti állapotfelméréssel kezdünk, ezzel biztosítjuk az egyénre szabottságot. 
A fejlődési állapotnak megfelelően javasolhatunk párhuzamos terápiákat, melyek jól kiegészítik egymást, csökkenteni tudják a zavaró tüneteket és hatékonyabban támogatják a gyermeke fejlődését.