Mozgásfejlesztés

Azt tapasztalja, hogy gyermeke:

  • mozgásfejlődése kortársaihoz képest eltérő ütemű 
  • beszéde késik
  • sokat esik-kel, bizonytalan egyensúlya, koordinációja 
  • a tevékenységeiben rövid ideig képes elmélyülni, figyelme elkalandozik vagy csapong 
  • nyugtalan, zavaróan sokat mozog, nem tud megülni
  • eltérő ingerfeldolgozású: túlérzékeny, túlzottan ingerkereső 

Korosztály:

  • 0-tól 11 éves korig

Mit nyújtunk:

A TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) módszer célja az idegrendszer érésének támogatása mozgásos feladatok alkalmazásával. 
A tréning hatása összetett. Fejleszti az együttműködést, a feladattudat kialakulását, a figyelem hatékonyságát, az utánzási képességet, a terhelhetőség intenzitását, a monotóniatűrést.  
A tréning hatására elindul a beszéd vagy javul a beszédállapot, koordináltabb lesz a mozgás, rendezettebb és magasabb elemszámú az emlékezet, fejlődik a ritmusérzék, bővül a számfogalom, fejlődik a mozgás-beszéd szinkronja, érik a helyzetfelismerési képesség és a problémamegoldó gondolkodás, stabilizálódik a térbeli tájékozódás, kialakul a lateralitás.
A kisebbeket 5 éves korig a LongiKid©, a nagyobbakat betöltött 5 éves kortól az Állapot és Mozgásvizsgáló eljárással mérjük fel. A kapott eredmények alapján a vizsgáló szakember tesz javaslatot egyéni vagy csoportos TSMT-re. 
 

TSMT I. (egyéni TSMT)

Az egyéni TSMT egyéni igényekhez illesztett fejlesztés, melynek célja a magatartási és figyelmi problémák csökkentése, a felzárkóztatás, az együttműködés, a mozgásminőség fejlesztése, a beszéd beindítása, és a csoportérettség elérése.
A gyermek vizsgálati eredményét alapul véve, problémájának, érettségi állapotának megfelelően, home training formában egyénre szabott feladatsort állítunk össze, tanítunk be a családnak. A feladatsor fejlesztő-ügyesítő, játékos-mondókás gyakorlatokat tartalmaz, melyet heti 3-6 alkalommal, húsz-harminc percben otthon, a gyermek a szülő irányításával végez.  Újabb találkozások alkalmával, 2-4 hetente a terapeuta és a család megbeszélik a gyakorlások tapasztalatait, a torna hatásait, a felmerülő nehézségeket. A gyermek haladási tempóját, a fejlesztési célt szem előtt tartva pontosítják a gyakorlatokat vagy új tréningsort kapnak.  
Az egyéni tréningek végzése csoportos TSMT-re készíti fel a gyermeket.
 

TSMT II. (csoportos TSMT)

A hasonló nehézségekkel küzdő gyerekekből kortárs csoportokat alkotva, szülői segítség nélkül, berendezett tornateremben, változatos fejlesztő eszközök (gördeszka, labda, csúszda, hinták, pörgős játékok, kötelek, padok, zsámolyok, bordásfal stb.) alkalmazásával állítjuk össze a foglalkozások gyakorlatait. 
Cél a helyzetfelismerés és problémamegoldó képességek fejlesztése, a változatos mozgásélmények megtapasztalása, a közösségbe való beilleszkedés segítése, az irányíthatóság, a szabálykövetés, a mozgáskoordináció, a téri tájékozódás, a figyelem és az önkontroll fejlesztése. 

 

Baba-mama szenzomotoros szemléletű tréning

A kisgyermek a mozgás által tapasztalja meg önmagát, saját korlátait és az őt körülvevő világot. A változatos tapasztalással fejlődik idegrendszere. 
Az önálló mozgásgyakorlások során a gyermekek megtanulnak járni, melynek mi szülők nagyon örülünk. Ám a legtöbb kisgyermek sokkal többre képes, mint a sima talajon való önálló járás. Képes futni, felmászni, kapaszkodni, lógni, bukfencezni már akkor is, amikor mi szülők még veszélyesnek tartjuk ezeket a mozgásformákat. Megfelelő segítéssel és ösztönzéssel bámulatos ügyességre, rutinra tehetnek szert a gyerekek, ami idegrendszerük érésére is jó hatással van. 
Korai életkorban végzett, szenzomotoros fejlesztő foglalkozásainkon, szülői kísérettel, közös gyakorlással, változatos eszközökön történő játékos feladatok elsajátításával fejlődhet gyermeke mozgása, idegrendszere, figyelme és kitartása.
 

Jelentkezzen Online!

Szolgáltatásaink kiválasztása szakemberek kompetenciája. Egy fejlesztési folyamatot minden esetben bemeneti állapotfelméréssel kezdünk, ezzel biztosítjuk az egyénre szabottságot. 
A fejlődési állapotnak megfelelően javasolhatunk párhuzamos terápiákat, melyek jól kiegészítik egymást, csökkenteni tudják a zavaró tüneteket és hatékonyabban támogatják a gyermeke fejlődését.