Logopédia

Eltérést tapasztal:

 • gagyogása színtelen, rekedtes, monoton
 • 2 éves korában szókincse még nem éri el az 50 szót, vagy nem használ 2 szavas mondatokat
 • beszédfejlődése megakadt, szókincse lassan bővül
 • beszédében szótöredékek, halandzsa szavak fordulnak elő
 • beszéde nyelvtanilag helytelen
 • beszéde nehezen érthető, sok hangot helytelenül ejt
 • beszédértése bizonytalan, nem érti a meséket, nem szívesen hallgat mesét
 • hangszíne rekedt, fátyolos
 • beszédével már kezdetektől fogva problémák vannak, iskolás korában olvasás, írás, helyesírási vagy számolási problémákkal küzd
 • beszéde akadozó, teste görcsösen mozog közben (úgynevezett beszédfélelme van)
 • levegővétele beszéd közben érezhetően helytelen, gyorsan beszél
 • lélegzése szájon át történik, nyeléskor nyelvét a fogsorához nyomja

Korosztály:

 • 2 éves kortól

Mit nyújtunk: 

2-4 éves kor között a gyermek a szülővel együtt vesz részt a logopédiai foglalkozáson, míg a nagyobb gyermekek önállóan, egyéni vagy kiscsoportos keretek között részesülhetnek fejlesztésben. A felmérést követően a gyermek fejlettségi szintjéhez igazodva segítjük a beszédfejlődést. A célirányos, játékos, mozgás, ritmus, ének, beszédfejlesztő feladatokban az édesanyának is aktív szerepe van. Segítjük a szülőket, mintát adva az otthoni foglalkozást elősegítve törekszünk a beszéd és a kommunikáció fejlődésének elmozdítására. 

A beszéddel kapcsolatos eltérésekhez gyakran társul eltérő ütemű és sorrendű mozgásfejlődés. A beszéd és a mozgás szorosan összefügg, a mozgás hatására fejlődik az idegrendszer. Ezért rendkívül fontos, hogy  a gyermek a logopédiai- és mozgásterápiákkal komplex támogatást kapjon.
 

Terápiák:

 • megkésett beszédfejlődés terápiája:
  • 2 éves kortól tanácsadással
  • 2,5-éves kortól egyéni vagy csoportos terápia
 • beszéd-nyelvi fejlesztés 4 éves kortól
 • artikulációs zavar terápiája  5 éves kortól
 • diszlexia-prevenció (megelőzés) 6-7 éves korban
 • diszlexia terápia - tanulási zavarok terápiája 8 éves kortól
 • beszédtechnikák 12 éves kortól

Jelentkezzen online!


Szolgáltatásaink kiválasztása szakemberek kompetenciája. Egy fejlesztési folyamatot minden esetben bemeneti állapotfelméréssel kezdünk, ezzel biztosítjuk az egyénre szabottságot. 
A fejlődési állapotnak megfelelően javasolhatunk párhuzamos terápiákat, melyek jól kiegészítik egymást, csökkenteni tudják a zavaró tüneteket és hatékonyabban támogatják a gyermeke fejlődését.