Csoportok, tréningek gyermekeknek

Csoportos TSMT

Érzelmi intelligencia tréning

Iskolaelőkészítő TSMT program

Alapozó terápia

Babzsákos módszerű csoportok 

 

Csoportos TSMT foglalkozás

Azt tapasztalja, hogy gyermeke:

 • mozgásfejlődése kortársaihoz képest eltérő ütemű 
 • beszéde késik
 • sokat esik-kel, bizonytalan egyensúlya, koordinációja 
 • a tevékenységeiben rövid ideig képes elmélyülni, figyelme elkalandozik vagy csapong 
 • nyugtalan, zavaróan sokat mozog, nem tud megülni
 • eltérő ingerfeldolgozású: túlérzékeny, túlzottan ingerkereső 

Korosztály: 5-tól 8 éves korig

Mit nyújtunk:

A TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) módszer célja az idegrendszer érésének támogatása mozgásos feladatok alkalmazásával. 

Részletesebb célok: 
 • figyelem és önkontroll fejlesztése
 • irányíthatóság és szabálykövetés kialakítása
 • helyzetfelismerés és problémamegoldó képességek fejlesztése
 • közösségbe való beilleszkedés segítése
 • mozgáskoordináció és téri tájékozódás fejlesztése
 • felkészítés az olvasás-írás számolás alapjainak elsajátítására
 • változatos mozgásélmények megtapasztalása.
A tréning hatása összetett. Fejleszti az együttműködést, a feladattudat kialakulását, a figyelem hatékonyságát, az utánzási képességet, a terhelhetőség intenzitását, a monotóniatűrést.  
A tréning hatására elindul a beszéd vagy javul a beszédállapot, koordináltabb lesz a mozgás, rendezettebb és magasabb elemszámú az emlékezet, fejlődik a ritmusérzék, bővül a számfogalom, fejlődik a mozgás-beszéd szinkronja, érik a helyzetfelismerési képesség és a problémamegoldó gondolkodás, stabilizálódik a térbeli tájékozódás, kialakul a lateralitás.
A kisebbeket 5 éves korig a LongiKid©, a nagyobbakat betöltött 5 éves kortól az Állapot és Mozgásvizsgáló eljárással mérjük fel. A kapott eredmények alapján a vizsgáló szakember tesz javaslatot egyéni vagy csoportos TSMT-re. 
A hasonló nehézségekkel küzdő gyerekekből kortárs csoportokat alkotva, szülői segítség nélkül, berendezett tornateremben, változatos fejlesztő eszközök (gördeszka, labda, csúszda, hinták, pörgős játékok, kötelek, padok, zsámolyok, bordásfal stb.) alkalmazásával állítjuk össze a foglalkozások gyakorlatait. 

 

A csoportos TSMT keretei, ára:

Időtartama: 6-9 hónap
Foglalkozás vezető: Csaplár Ildikó TSMT terapeuta, óvodapedagógus
Foglalkozás ára: 4500 Ft/fő/alkalom
Rendszeresség: heti 2x45 perc

Várható indulás: 2022. október közepe. A jelentkezéseket folyamatosan várjuk.

Várjuk jelentkezését az info@aranykapugyermekhaz.hu e-mail címen!


 

Érzelmi intelligencia fejlesztés Meseterápiás eszközökkel


Tudtad, hogy
 • az érzelmi intelligencia nem csak az empátiás készség?
 • a magas érzelmi intelligenciával rendelkező gyermek, nem csupán kedves a másikkal.
 • az érzelmi intelligencia fejleszthető?
Szeretnéd, hogy gyermeked
 • ki tudjon állni magáért,
 • képes legyen az érzéseit kifejezni, megnevezni, akár kellemes, akár kellemetlen érzésekről legyen szó,
 • sikeres legyen a társas kapcsolataiban,
 • szorongás nélkül tudja megoldani a problémákat, konfliktusokat,
 • legyenek barátai, akik vágynak a társaságára,
 • gond nélkül értse meg a szociális, és íratlan szabályokat!
Ez minden szülő álma. Talán a Tiéd is!

 

Érzelmi intelligencia fejlesztés - a sikeres kapcsolatokért! Mese az egész!

Fejlesztő foglalkozásainkon, meseterápiával összefonva, a gyerekek megtanulják, hogyan figyeljenek saját magukra, érzéseikre és a csoporttagok érzéseire. Csoportos keretek között a gyerekeket arra bátorítjuk, hogy beszéljenek magukról, fejezzék ki érzéseiket, örömüket, bánatukat, sikereiket, és igényeiket. Mindez könnyebb, ha a szegény legény, vagy a legkisebb királykisasszony ruhájába bújnak. A mesék nem csak szórakoztatnak, hanem átsegítik a gyermekeket  a nagyobb fordulópontokon, elakadásokon. A foglalkozásokon különböző gyakorlatokat, játékos feladatokat, kreatív technikákat felhasználva (szerepjáték, mozgás, rajz) a gyerekek megtanulják érzéseiket felismerni, a másik bőrébe bújni, közösen konfliktust megoldani, és gyakorolják egymás elfogadását, igényeik érvényesítését. 

 

A foglalkozások keretei: 

 • 4-6 fős csoportban, heti egyszer 50 percben, 2022. szeptemberében indul
 • 5-8 éves korú gyerekeknek
 • Foglalkozás vezetők: Csaplár Ildikó meseterapeuta, óvodapedagógus és Kökény Klaudia gyógypedagógus
 • A foglalkozások díja: 5500 Ft/fő/alkalom
 • A foglalkozásokat egy beszélgetés előzi meg.


Várható eredménye:

A kurzus végére már nem lesz szokatlan saját belső világáról beszélni, másokra nyitottan figyelni, elfogadni a másikat, felismerni és kifejezni érzelmeket, alkalmazkodni közösségi szabályokhoz. 


Várjuk jelentkezését az info@aranykapugyermekhaz.hu e-mail címen!
 

 

Iskolaelőkészítő TSMT program

2022. szeptemberében nagycsoportot, majd 2023. szeptemberében iskolát kezdő óvodások számára 

Azoknak a családoknak ajánljuk, akik
 • magabiztos iskolakezdést terveznek
 • az utolsó óvodai évben megedzett alapkészségekkel indulnának az első osztályba, mert jó lenne mosolyt látni az elsős gyermek arcán
 • szeretnék, hogy gyermekük képes legyen egyedül boldogulni és büszkén mutathassa meg sikereit, lépésről-lépésre
Kislétszámú csoportjainkban, két szakember együttes vezetésével, játékosan, sok mozgással, egymásra épülő feladatsorokkal gondoskodunk gyermeke felkészítéséről.
Célunk a gyermek adottságainak megfelelő felkészítése az olvasás-írás-számolás alapjainak elsajátításához a TSMT segítségével.
 
 A tréning keretei: 
 • 3 egymást követő, fokozatosan nehezedő, a csoport fejlődését figyelemmel kísérő blokkban dolgozunk
 • A tréning 30 alkalomból áll. Októbertől júniusig tart, heti 1x90 és 1x45 percben (hetente 90 perc mozgásfejlesztés + 45 perc asztali helyzetben történő kognitív fejlesztés)
 • csoportlétszám: 6-8 fő
 • bemeneti Állapot- és mozgásvizsgálati eredmény alapján alakítjuk ki csoportjainkat, melyet Gyermekházunkban igényelhetnek vagy külsős szakembertől is hozhatnak (fél évnél nem régebbit!)
 • tréning díja: 9.000Ft/hét/fő (heti két alkalom)
 • trénerek: Czuczi Anita mozgásterapeuta - tanító és óvodapedagógus, Kőszegi-Szalai Fanni mozgásterapeuta - védőnő és Csaplár Ildikó TSMT terapeuta és óvodapedagógus
 • Várjuk jelentkezésed az info@aranykapugyermekhaz.hu e-mail címen!
 


 

Alapozó terápia 6-9 éves gyerekeknek

Mi az az Alapozó terápia?


Az Alapozó terápia idegrendszert fejlesztő mozgásterápia. Komplexitása abban nyilvánul meg, hogy újra végig vezeti a gyermeket az elemi mozgásformák egyes állomásain, majd a magasabb szervezettséget igénylő nagymozgást, egyensúlyt és rugalmasságot igénylő mozgásformákat rendezi össze. A terápia során a mozgásalapot fejlesztő pedagógiai módszerek egészítik ki - idő, tér, emlékezet, hallás- és beszédészlelés-fejlesztés. 
Ezek a feltételei, hogy az olvasás, írás, számolás, koncentrálás, figyelem megtartás képességei jól fejlődjenek.


Honnan tudom, hogy gyermekemnek szüksége van-e Alapozó terápiára, illetve, hogy ERRE van-e szüksége?

Az óvoda pedagógusok, és tanítók elég megbízhatóan tudják jelezni, ha valamelyik képesség fejlesztésre szorul. Érdemes komolyan venni a jelzésüket. 
Az Alapozó terápia segítségével megelőzhető, hogy kortársaitól lemaradjon, és nagyobb sikerrel élheti meg a tanulási folyamatot, ami mindig előrébb tudja vinni tanulmányaiban. 
Szakembereink felmérik a hozzánk érkező gyermekeket, és pontosan meg tudják határozni, hogy valóban vannak-e fejlesztendő területek, ha igen, akkor pontosan mik ezek. Mindig azt a terápiát fogják javasolni, ami a leghatékonyabban tudja előmozdítani a fejlődését.


Jellemzően milyen problémákra ad megoldást az Alapozó terápia?

            
Észlelt probléma vagy már megkapott diagnózis:   Várható eredmény:
     
Későn indult a beszéde, nehezen fejezi ki magát szóban, gondot jelent a szóbeli utasítások értése/
Megkésett, akadályozott beszédfejlődés (diszfáziák)
  Enyhülnek a beszédfejlődésben jelentkező elakadások tünetei, támogató kiegészítő terápiája a logopédiai munkának
     
Hibásan ejti a hangokat/
 Alaki beszédhiba Pl. pöszeség
  Gyorsabb eredményt hozhat az artikulációs logopédiai terápiában, a beszédhangok helyes képzésének kialakításában
     
Nehézsége van az olvasás és írás tanulásában, nem szeret írni olvasni/
Diszlexia és alaki diszgráfia fennállása
  Az olvasás- és írásgyengeség tüneteit csökkenti
     
Mozgásos nyugtalanság és/vagy felületes figyelem jellemezi/
Organikus eredetű (oxigénhiányos károsodás következményeként), túlmozgás, figyelemzavar 
  Javul a koncentráció minősége, enyhülnek a túlmozgásos tünetek
     
 Óvodáskori fejlődésbeli, érésbeli elmaradás   Támogatja a spontán fejlődés, érés ütemét óvodáskorban
     
 Enyhe fokban értelmi sérült   Tanulási eredményét javítja
     
Sokat esik-kel, üti meg magát
Bármilyen okra visszavezethető mozgásügyetlenség
  Fejlődő mozgáskoordináció, összerendezettebb mozgás
 


Az Alapozó terápia keretei, ára:

Egy tanéven át kísérjük figyelemmel a terápiába bevont gyermekeket.
Foglalkozás vezető: Kalocsa-Nagy Zsuzsa gyógypedagógus, alapozó terapeuta és Kökény Klaudia gyógypedagógus, alapozó fejlesztő
Foglalkozás ára: 9000 Ft/hét/fő
Rendszeresség: heti 2x90 perc egy tanéven keresztül

Jelentkezés: info@aranykapugyermekhaz.hu 2022. 09. 10-ig
 
 

 

 

Babzsák fejlesztő program autizmussal élőknek

A babzsák fejlesztő program egy kiváló módszer az autizmus élő gyermekek számára is. Térben, időben, tartalomban és eszközökben előre megtervezett szituáció, így könnyítve meg az  autizmussal élő gyermekek számára a foglalkozásokon való részvételt.
A foglalkozás célja a társas helyzetekben szükséges szociális és kommunikációs készségek kialakítása és gyakorlása.

Fejlesztési lehetőségek: 

 • Társas helyzetben alkalmazandó viselkedések, véleménynyilvánítás módjának és nyelvi eszközeinek tanulása. 
 • Segít az információk, élmények megfogalmazásában, helyes megosztásában. 
 • A résztvevők tanulják a nonverbális jelzések használatát, következtetést mások gondolataira, érzéseire, vágyaira. 
 • Tanulnak az eseményekről, és más emberekről való információ megszerzésének módjáról, tanulják a kérdezést. 
 • További fejlesztett területek: emlékezet, időrendiség és preverbális készségek. 

Mivel ez a csoportszituáció a résztvevők számára előre látható, szabályozott, ezért nyugodt, élvezetes módon nyújt lehetőséget az egyéni helyzetben tanultak új, többszemélyes helyzetben történő alkalmazására.
Neve azért „babzsákos” játék, mert babzsákkal jelezzük a sorra kerülést, és a szerepcserét. Ezek mellett a szerep időtartamának szabályozására is szolgál, illetve segíti a figyelem összpontosítását egy másik személyre.
Árainkat ide kattintva találja.
Várjuk jelentkezését az info@aranykapugyermekhaz.hu e-mail címen!