Csoportok, tréningek gyermekeknek

Nyári intenzív TSMT

Iskolakezdést támogató tréning

Babzsákos módszerű csoportok

Érzelmi intelligencia tréning

Csoportos TSMT

Mit csináljunk az őszi szünetben a gyermekkel?

 

 

Nyári intenzív TSMT - a sikeres első osztály kezdéséhez

2022. szeptemberében az első osztályt kezdő gyermekeknek

Sikeres iskolakezdést szeretnél gyermekednek? Ha bármi kétséged van ezzel kapcsolatban, még nincs késő. 


Sikeres! Mik a siker alapkritériumai egy iskolakezdő gyermeknél? 

Az első osztály elején  
 • a tanulás iránti érdeklődés,
 • a minőségi figyelem,
 • a közösségi szabályokhoz való megfelelő alkalmazkodás.

Honnan tudom szülőként, hogy a gyermekem felkészülten kezdi-e az első osztályt?

Egy szakember által végzett méréssel (Állapot- és mozgásvizsgáló eljárással) pontosan megállapítható, hogy szüksége van-e egy intenzív tréningre a sulikezdés előtt. Megelőző vagy terápiás céllal.

 

Hogyan segíti a sikeres iskolakezdést egy rövid, intenzív tréning?

Hogyan segíti a sikeres iskolakezdést egy rövid, intenzív tréning?
 • Kis csoportban, vagyis maximum 6 fővel indítjuk mozgásos tréningünket. 
 • Személyre szabottan, melyet előzetes állapotfelmérésünk biztosít a fejlesztendő területekről. 
 • Mozgásos gyakorlatokkal, sokféle eszközzel, vagyis közös torna és játék közben dolgoznak a képességeik bemelegítésén.
 • Magas ismétlésszámmal, intenzív inger-adással, az edzéselmélet szabálya szerinti felépítéssel.
 • A nyár végi, közvetlen suli kezdés előtti intenzív fejlesztő program az elmúlt években hatásosan működött a családok visszajelzései alapján.
 • A koncentráció, az emlékezet, a számolási alapok, a tájékozódás, a mozgáskoordináció edzése, bemelegítése a cél.
 • Tanulásra hangoló és kedvcsináló hatásáról is beszámoltak a szülők, jó átmenetet képez a nyári pihenés és a tanévkezdés között. 
Tíz éves szakmai tapasztalatunk alapján magabiztosan mondhatjuk, hogy a Lakatos Katalin PhD által kidolgozott TSMT (Tervezett Szenzomotoros Tréning) alkalmazásával:
 • támogatható az idegrendszer érése ,
 • kialakítható a szabálytudat, szabálykövetés, feladattudat, feladattartás
 • javul az izomtónus, az állóképesség,
 • fejlődik a több irányú figyelem, a szem-kéz koordináció,
 • javul az emlékezet és a tájékozódás,
Ezen készségek bemelegedése, érlelése, megbízható működése elengedhetetlen feltétele a sikeres iskolai beválásnak.
 

Az Aranykapus nyári intenzív TSMT eredménye: 

Gyermeked magasabb, jobb
 • figyelmi,
 • megértési
 • utánzási,
 • alkalmazkodási,
 • emlékezeti szinten kezdi iskolai életét. 

Szakembereink:

Czuczi Anita TSMT terapeuta 
Kőszegi-Szalai Fanni TSMT terapeuta
Első alkalommal mindkét terapeuta bemutatkozik, majd egymás között megosztva (alkalmanként együtt) vezetik a gyakorlásokat, közös szakmai koncepció mentén.

Időpontok:
2022.08.01-2022.08.25 4 héten át heti 3 alkalommal
hétfő, kedd, csütörtök 17-18.15

heti 3 gyakorlás, 4 hét alatt vagyis 12x75 perc

Ár: 42.000 Ft/12 alkalom (alkalmanként 75 perc)

Várjuk jelentkezésüket, visszajelzésüket 2022. június 1-ig!
Bármely kérdéseddel fordulj hozzánk bizalommal!
Várjuk jelentkezésed az info@aranykapugyermekhaz.hu e-mail címen!

 

 

Iskolakezdést támogató tréning

2022. szeptemberében nagycsoportot, majd 2023. szeptemberében iskolát kezdő óvodások számára 


Már fogadjuk a jelentkezéseket a 2022. szeptemberi kezdéshez!

Azoknak a családoknak ajánljuk, akik
 • magabiztos iskolakezdést terveznek
 • az utolsó óvodai évben megedzett alapkészségekkel indulnának az első osztályba, mert jó lenne mosolyt látni az elsős gyermek arcán
 • szeretnék, hogy gyermekük képes legyen egyedül boldogulni és büszkén mutathassa meg sikereit, lépésről-lépésre
Kislétszámú csoportjainkban, két szakember együttes vezetésével, játékosan, sok mozgással, egymásra épülő feladatsorokkal gondoskodunk gyermeke felkészítéséről.
Célunk az adottságainak megfelelő felkészítés az olvasás-írás-számolás alapjainak elsajátításához.
 
 A tréning keretei: 
 • 3 egymást követő, fokozatosan nehezedő, a csoport fejlődését figyelemmel kísérő blokkban dolgozunk
 • A tréning 30 alkalomból áll. Novembertől júniusig tart, heti 1x90 percben (45 perc mozgásfejlesztés + 45 perc asztali helyzetben történő kognitív fejlesztés)
 • csoportlétszám: 6-8 fő
 • bemeneti Állapot- és mozgásvizsgálati eredmény alapján alakítjuk ki csoportjainkat, melyet Gyermekházunkban igényelhetnek vagy külsős szakembertől is hozhatnak (fél évnél nem régebbit!)
 • tréning díja: 4.500ft/alkalom/fő
 • trénerek: Czuczi Anita mozgásterapeuta - tanító és óvodapedagógus és Kőszegi-Szalai Fanni mozgásterapeuta - védőnő
 

 

 

Babzsák fejlesztő program autizmussal élőknek

A babzsák fejlesztő program egy kiváló módszer az autizmus élő gyermekek számára is. Térben, időben, tartalomban és eszközökben előre megtervezett szituáció, így könnyítve meg az  autizmussal élő gyermekek számára a foglalkozásokon való részvételt.
A foglalkozás célja a társas helyzetekben szükséges szociális és kommunikációs készségek kialakítása és gyakorlása.

Fejlesztési lehetőségek: 

 • Társas helyzetben alkalmazandó viselkedések, véleménynyilvánítás módjának és nyelvi eszközeinek tanulása. 
 • Segít az információk, élmények megfogalmazásában, helyes megosztásában. 
 • A résztvevők tanulják a nonverbális jelzések használatát, következtetést mások gondolataira, érzéseire, vágyaira. 
 • Tanulnak az eseményekről, és más emberekről való információ megszerzésének módjáról, tanulják a kérdezést. 
 • További fejlesztett területek: emlékezet, időrendiség és preverbális készségek. 

Mivel ez a csoportszituáció a résztvevők számára előre látható, szabályozott, ezért nyugodt, élvezetes módon nyújt lehetőséget az egyéni helyzetben tanultak új, többszemélyes helyzetben történő alkalmazására.
Neve azért „babzsákos” játék, mert babzsákkal jelezzük a sorra kerülést, és a szerepcserét. Ezek mellett a szerep időtartamának szabályozására is szolgál, illetve segíti a figyelem összpontosítását egy másik személyre.
Árainkat ide kattintva találja.
Érzelmi intelligencia tréning

Érzelmi intelligencia tréningjeink 10 alkalmas, játékos foglalkozás sorozatok 5-6 illetve  7-10 éves óvodásoknak, kisiskolásoknak szól, az érzelmek, a kapcsolati készségek, az empátia, az önismeret világában.
Ha szeretné, hogy gyermekének :
 • több öröme legyen a társas kapcsolataiban
 • jobban tudjon együttműködni, képes legyen erőszakmentesen kommunikálni 
 • hatékonyabban kezelje az új kihívásokat, könnyedén alkalmazkodjon 
 • mentális állóképessége fejlődjön, és ez által teljesítménye képességeinek megfelelően alakuljon
akkor itt a helyük kislétszámú csoportjainkban.


Az érzelmi intelligencia tréning keretei: 

 • 4-6 fős csoportok
 • 10 alkalmas tréningek (10x50 perc)
 • foglalkozásvezetők: Utasiné Salamon Enikő mentálhigiénés szakember, pedagógus
  Kökény Klaudia gyógypedagógus
 • a tréning díja: 35.000Ft/10 alkalom
 • A kurzus végére már nem lesz szokatlan saját belső világáról beszélni, másokra nyitottan figyelni, elfogadni a másikat, felismerni és kifejezni érzelmeket, alkalmazkodni közösségi szabályokhoz.
 • A tréninget egy beszélgetés előzi meg.

Ízelítőként alábbiakban pár gondolatban bemutatjuk az első foglalkozások, az "alapozó lépcsőfok" céljait, eszközeit:

Az érzelmi intelligencia fejlesztés célja:

 • játékos ismerkedés az érzelmekkel
 • érzelmek felismerése – megnevezése önmagamban és másokban
 • pozitív ÉNKÉP, önbizalom erősítése
 • ön- és társismereti kérdések érintése (mik az én erősségeim, miben vagyok „különleges”, mi az ami nekem nehezebben megy…stb kérdések)
 • önkifejezés segítése barkácsolás eszközeivel
 

Az érzelmi intelligencia fejlesztés eszközei

 • érzelmeket kifejező kártyák (MOODS)
 • érzelem-dobókocka
 • mozgásos, barkácsolós játékok
 • kooperatív feladatok, játékok
 • beszélgetést indító videofilmek
 • relaxációs gyakorlatok
 • csoport szabályok tudatos alkalmazása
 • támogató, elfogadó csoportlégkör ahol önmaga tud lenni

Várjuk jelentkezését az info@aranykapugyermekhaz.hu e-mail címen!
Árainkat ide kattintva találja.

 

Csoportos TSMT foglalkozás

Azt tapasztalja, hogy gyermeke:

 • mozgásfejlődése kortársaihoz képest eltérő ütemű 
 • beszéde késik
 • sokat esik-kel, bizonytalan egyensúlya, koordinációja 
 • a tevékenységeiben rövid ideig képes elmélyülni, figyelme elkalandozik vagy csapong 
 • nyugtalan, zavaróan sokat mozog, nem tud megülni
 • eltérő ingerfeldolgozású: túlérzékeny, túlzottan ingerkereső 

Korosztály: 5-tól 8 éves korig

Mit nyújtunk:

A TSMT (tervezett szenzomotoros tréning) módszer célja az idegrendszer érésének támogatása mozgásos feladatok alkalmazásával. 
A tréning hatása összetett. Fejleszti az együttműködést, a feladattudat kialakulását, a figyelem hatékonyságát, az utánzási képességet, a terhelhetőség intenzitását, a monotóniatűrést.  
A tréning hatására elindul a beszéd vagy javul a beszédállapot, koordináltabb lesz a mozgás, rendezettebb és magasabb elemszámú az emlékezet, fejlődik a ritmusérzék, bővül a számfogalom, fejlődik a mozgás-beszéd szinkronja, érik a helyzetfelismerési képesség és a problémamegoldó gondolkodás, stabilizálódik a térbeli tájékozódás, kialakul a lateralitás.
A kisebbeket 5 éves korig a LongiKid©, a nagyobbakat betöltött 5 éves kortól az Állapot és Mozgásvizsgáló eljárással mérjük fel. A kapott eredmények alapján a vizsgáló szakember tesz javaslatot egyéni vagy csoportos TSMT-re. 
A hasonló nehézségekkel küzdő gyerekekből kortárs csoportokat alkotva, szülői segítség nélkül, berendezett tornateremben, változatos fejlesztő eszközök (gördeszka, labda, csúszda, hinták, pörgős játékok, kötelek, padok, zsámolyok, bordásfal stb.) alkalmazásával állítjuk össze a foglalkozások gyakorlatait. 
Cél a helyzetfelismerés és problémamegoldó képességek fejlesztése, a változatos mozgásélmények megtapasztalása, a közösségbe való beilleszkedés segítése, az irányíthatóság, a szabálykövetés, a mozgáskoordináció, a téri tájékozódás, a figyelem és az önkontroll fejlesztése. 
Árainkat ide kattintva találja. 

 

 

Mit csináljunk a gyermekkel az őszi szünetben?


Őszi Bingót! Az alábbi linken elérhető nyomtatható pdf dokumentum sok apró élménymorzsát tartalmaz, amit gyermekével Ön is átélhet.
Nem kell hozzá sok idő, és pénz, mégis apró örömökként hosszú időre feltöltheti a szülő-gyermek szeretetputtonyt.
Ide kattintva éri el a teljes, nyomtatható Őszi Bingót!