Autizmus specifikus fejlesztés

Eltérést tapasztal:

 • gyermeke túl közvetlen, barátságos mindenkivel, nem tudja, hogyan kezdeményezzen játékot társaival
 • játékokat nem funkció szerint használja, szívesebben pörgeti forgatja, zörgeti a tárgyakat
 • mindig ugyanazt játszik, ugyanazzal a játékkal, többször ismételve, ebből nehezen kimozdítható
 • nem érti a szociális elvárásokat, nehezen érzi át mások érzéseit
 • ritkán és kevés ideig használ szemkontaktust 
 • nehezen értelmezi mások viselkedését, érzelmeit
 • van egy kedvenc témája, melyről folyton folyvást beszél, „kis tudóssá” válik
 • ragaszkodik a megszokott rutinhoz
 • látszólag indokolatlanul sír, nevet, kiabál
 • csak bizonyos módon és sorrendben történhetnek dolgok
 • nagyon válogatós, az ételek színére, állagára, illatára érzékeny
 • szokatlan mozdulatai vannak pl: kézrázás, lábujjhelyen járás, forgás,
 • szokatlan beszéd – echolálás (visszhangszerűen utánozza a beszédet)
 • mások kezét húzza a kívánt tárgyak, cselekvések elérése érdekében

Korosztály:

 •    18 hónapos kortól 
 

Autizmus szűrőprogram


Az Aranykapu Autizmus Szűrőprogram célja, hogy a felfedezett problémás területeket megfigyeljük és egyidőben már fejlesszük is. 
Mindezekből készítünk egyénre szabott, egymásra épülő fejlesztési célokat, tervet és vizsgáljuk közben az autizmus gyanúját.

A Szűrőprogram foglalkozásai:
 • támpontokat adnak a fejlesztés pontos irányához
 • szűrik az autizmus módszertan indokoltságát
 • megmutatják, hogy struktúrában vagy anélkül működik-e jobban a gyermek
 • feltérképezik a motiválhatóságot
 • tesztelik a feladathelyzetben való működést
 • megismertetik az igényjelzés, kapcsolatfelvétel minőségét
 • megmutatják a változások, közösen hozott szabályok elfogadását

A foglalkozások tapasztalatairól vélemény készül, melyek tartalmát visszajelző beszélgetésen ismertetjük Önökkel. 
A csoportos megfigyeléseket Gyermekházunk csoportjaiban végezzük el.

Az Aranykapu Autizmus Szűrőprogram tartalmaz:
 • 40+10 perces 2 szakemberes szülői interjút és gyógypedagógiai megfigyelést/képességfelmérést  
 • 2 db 40+10 perces egyéni gyógypedagógiai foglalkozást (40 perc a gyermekkel és 10 perc elemzés)
 • 1 db 50 perces aranykapus kortárs csoportos foglalkozást szakember megfigyeléssel
 • 1 db 50 perces szakmai konzultációt a szakemberek között
 • 1 kétszakemberes vélemény készítést
 • 1 visszajelző beszélgetést a családdal
A Program díja összesen: 96.000Ft 

 

Egyéni ASD fejlesztés

Mit nyújtunk:

A foglalkozásainkon a gyermek szociális kommunikációjának, rugalmas viselkedésének, játéktevékenységének fejlesztése történik. 
Célunk a komplex segítségnyújtás, a gyermek, a család, és a gyermek aktuális közösségének párhuzamos támogatása. 
Segítséget nyújtunk az önellátási tevékenységek tanításában: a szobatisztaság, étkezés, öltözés, tisztálkodás területén.
A gyermek fejlettségi szintjéhez igazodva autizmus-specifikus eszköztárat (napirend, alternatív-augmentatív kommunikáció) állítunk össze a foglalkozásokon és igény szerint a családok otthonában, melyek használatára a foglalkozásokon megtanítjuk a gyermeket és szüleit, igény szerint a gyermek pedagógusát is. 
A kognitív viselkedésterápiás elemek alkalmazásával a családdal közösen motivációs rendszert építünk fel, mely alkalmazása jelentősen javítja a gyermek együttműködését
Törekszünk a családi élethelyzetek nehézségeinek csökkentésére
Az autizmus-specifikus fejlesztés hosszú távú célja, hogy a gyermek az általa elérhető legmagasabb önállóságot megszerezze, és a társadalom minél teljesebb értékű tagja lehessen. 

Amiben segíteni tudunk:

 • szociális, kommunikációs készségek fejlesztése (pl. érzelmek felismerése, kezelése, beszélgetés kezdeményezése, fenntartása, kölcsönösség a társas kapcsolatokban)
 • rugalmas gondolkodás fejlesztése, kihívást jelentő viselkedések megelőzése, kezelése
 • motiváció, jutalmazás
 • figyelem fejlesztése (figyelem a lényeges információkra)
 • emlékezet (személyes jellegű emlékek felidézése)
 • problémamegoldó gondolkodás
 • általánosítás
 • utánzás
 • kudarctűrés

A szülő aktív részvevője a terápiás folyamatnak.  A szülők részére autizmussal kapcsolatos szakirodalmat ajánlunk. A terápiás folyamatba épített konzultációk alkalmával visszajelzést adunk egyásnak a pozitív eredményekről, megbeszéljük az aktuálisan felmerülő problémákat, közösen keresünk megoldást. 
 

Babzsák fejlesztő program autizmussal élőknek

A babzsák fejlesztő program egy kiváló módszer az autizmus élő gyermekek számára is. Térben, időben, tartalomban és eszközökben előre megtervezett szituáció, így könnyítve meg az  autizmussal élő gyermekek számára a foglalkozásokon való részvételt.
A foglalkozás célja a társas helyzetekben szükséges szociális és kommunikációs készségek kialakítása és gyakorlása.

Fejlesztési lehetőségek: 

 • Társas helyzetben alkalmazandó viselkedések, véleménynyilvánítás módjának és nyelvi eszközeinek tanulása. 
 • Segít az információk, élmények megfogalmazásában, helyes megosztásában. 
 • A résztvevők tanulják a nonverbális jelzések használatát, következtetést mások gondolataira, érzéseire, vágyaira. 
 • Tanulnak az eseményekről, és más emberekről való információ megszerzésének módjáról, tanulják a kérdezést. 
 • További fejlesztett területek: emlékezet, időrendiség és preverbális készségek. 

Mivel ez a csoportszituáció a résztvevők számára előre látható, szabályozott, ezért nyugodt, élvezetes módon nyújt lehetőséget az egyéni helyzetben tanultak új, többszemélyes helyzetben történő alkalmazására.
Neve azért „babzsákos” játék, mert babzsákkal jelezzük a sorra kerülést, és a szerepcserét. Ezek mellett a szerep időtartamának szabályozására is szolgál, illetve segíti a figyelem összpontosítását egy másik személyre.

ASD Szülői tréning

Szülőként óriási feladat autizmussal élő gyermeket nevelni. Szülő tréningünkön olyan módszereket, eszközöket adunk az érintett szülőknek, amiknek a kitartó használatával könnyebb mindennapokat, harmonikusabb a családi életet alakíthatnak ki.
ASD Szülői tréningünkről itt olvashat bővebben.
 

Szolgáltatásaink kiválasztása szakemberek kompetenciája. Egy fejlesztési folyamatot minden esetben bemeneti állapotfelméréssel kezdünk, ezzel biztosítjuk az egyénre szabottságot. 
A fejlődési állapotnak megfelelően javasolhatunk párhuzamos terápiákat, melyek jól kiegészítik egymást, csökkenteni tudják a zavaró tüneteket és hatékonyabban támogatják a gyermeke fejlődését.