Alapértékeink


Holisztikus szemlélet

 • A piacon egyedülálló szerepet töltünk be segítő, fejlesztő módszereink kiválasztásakor és azok együttes, egymást kiegészítő alkalmazásakor.
 • A gyermeket egésznek tekintjük, feltételezve  testének,  szellemének és érzelmeinek egységét (test és lélek).
 • A gyermek családját is egy egésznek tekintjük, és küldetésünknek érezzük az ő egységük (szülő pár, testvérek) figyelemmel kísérését, szükség szerinti támogatását (gyermek – család – pedagógus).
 • A gyermeket a közösségi, szociális környezetbe helyezve is vizsgáljuk: célunk az őt körülvevő teljes környezet jobbá tétele (egyén – család – közösség – társadalom).

 

Bizalom

 • Személyesen törekszünk arra, hogy ügyfeleink és kollégáink szemében bizalomra méltók legyünk.
 • Jóindulattal fordulunk ügyfeleink és kollégáink felé.
 • Tetteink és szavaink összhangban vannak egymással.
 • A kölcsönös elvárások tisztázására kezdeményezőleg lépünk fel.
 • Tiszteljük kollégáinkat, a családokat, olyan bánásmódot tanúsítunk feléjük, amit elvárnánk másoktól magunkkal szemben.

 

Szakmai hitelesség

 • Szakmai etikai szabályok, előírások szerint járunk el.
 • Döntéseinket szakmailag megalapozott módon hozzuk.
 • Kollégáink szakképzettséggel és több éves gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek.
 • Képességeinket, tudásunkat folyamatosan fejlesztjük, korszerű módszereket és eszközöket alkalmazunk.
 • Saját felelősségi körünkben elkötelezettek vagyunk a kiváló eredményért.

 

Jógazda szemlélet

 • Személyes felelősséget vállalunk a ránk bízott  alapítványi célok és feladatok elérésért és a fenntarthatóság biztosításáért. 
 • Kezdeményezőleg keressük az alapítványi célokhoz való személyes hozzájárulásunk lehetőségét kölcsönös előnyökre törekedve.
 • A Gyermekház eszközeit jó gazdaként gondosan megőrizzük, ha szükséges, karbantartjuk. 
 • Együtt sírunk - együtt nevetünk: a Gyermekház és a kollégák érdekei elválaszthatatlanok egymástól. 

 

Kiszámíthatóság

 • Kölcsönösen tisztázzuk az elvárásokat, háromoldalú megállapodást kötünk: Család - Szakember - Aranykapu
 • A megállapodott kereteket betartjuk
 • Változtatási igényünket ELŐRE jelezzük és újbóli megállapodást kezdeményezünk